Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Lenn is More conform AVG, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67074480, inzake website www.lennismore.com. Lenn is More is een handelsnaam van Chapter Two. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Lenn is More alsmede het gebruik van cookies.

Lenn is More respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Lenn is More. U dient zich ervan bewust te zijn dat Lenn is More niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan wanneer u via ons een andere website bezoekt, hun privacy statement te raadplegen.

Verwerken van persoonsgegevens

Als u zich aanmeldt voor (een van) de diensten van Lenn is More, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Lenn is More en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel door Lenn is More worden gebruikt om u te informeren over de diensten die Lenn is More aanbiedt. Dit wordt enkel bij wederzijdse goedkeuring gedaan. Uw e-mailadres zal enkel worden gebruikt voor gericht mailverkeer en bij toestemming ook voor de nieuwsbrief.

Daarnaast is Lenn is More de enige partij die uw persoonsgegevens gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen wij niet verstrekken aan derden zonder uw toestemming, tenzij Lenn is More daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak.

Uiteraard heeft u ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Mocht u dat willen, kunt u contact opnemen met ons.

Delen van persoonsgegevens

Voor het opleveren en bewaren van foto’s en administratieve zaken, maakt Lenn is More gebruik van:

  • WeTransfer;
  • Moneybird.

Zij hebben elk hun eigen privacyverklaring.

Bewaartermijn

Lenn is More bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode dat wij een dienst aan u leveren. Daarnaast is Lenn is More verplicht om contactgegevens – die u zelf heeft verstrekt – te bewaren voor een goede afhandeling met de belastingdienst.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies ten behoeven van het functioneren van de website. Daarnaast worden cookies ingezet voor de verzameling van gegevens via Google Analytics.

Foto’s

Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard als backup in een beveiligde omgeving. Hier kunt u een beroep op doen indien u uw foto’s verliest. Indien gewenst, kan Lenn is More direct op aanvraag uw foto’s verwijderen.

Bij het akkoord gaan van een opdracht, gebruikt Lenn is More opgeleverde foto’s in het (online) portfolio. Indien u wenst dat uw foto’s niet (online) in het portfolio van Lenn is More worden gedeeld, kunt u contact opnemen en zullen de foto’s op verzoek worden verwijderd.

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 7 mei 2018.

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.